top of page

Orchester Sigi Feigl

Sigi Feigl je sa svojimi muzičkimi sastavi jur nekoliko puti obogatio program Hrvatskoga bala u glavnoj dvorani. Vrsni aranžer, zborovodja i dirigent je studirao na Umjetničkom sveučilišću u Gracu i je jur od samoga početka svoje muzičke karijere bio inicijator za nekoliko big-bandov. Svenek oko sebe sakuplja muzičkare ki su svi virtuozi na svojem instrumentu. Orkestar ima u repertoaru balsku muziku ka poziva na dobru zabavu, i kako pokrivaju različne žanre su sa svojim repertoarom garant za odlično raspoloženje i pravi balski užitak.

Schon oft war Sigi Feigl mit einer seiner Formationen für ausgelassene Stimmung auf dem Tanzparkett beim Wiener Kroatenball verantwortlich. Der herausragende Arrangeur, Bandleader und Dirigent studierte an der Kunstuniversität Graz. Schon früh gründete er Orchester und Big-Bands in wechselnden Formationen, in denen er virtuose Musiker versammelte. Das breite Genre und die hohe Qualität des Orchesters verspricht Ballstimmung und Tanzmusik auf höchstem Niveau.

bottom of page