top of page

Oktet Suha

Jednoga sunčanoga mrzloga zimskoga dana ljeta 1980. se sastala skupina junakov iz općine Suha, da u farskom domu maloga dvojezičnoga sela zavježba jačku za svetačnost Svetih trih kraljev. Iz ove grupe mladih mužev se je pak vrijeda osnovao Oktet Suha ki u medjuvrimenu jur 30 ljet dugo obogaćuje kulturni žitkak regije. Čuvati staro i otkriti novo je geslo Okteta Suha čiji repertoar sadržava slovenske narodne jačke, nove obrade domaćih jačak i pjesmic kao i poznatoga iz cijeloga svita. Nadalje se sastav zalaže za većjezičnost bez predrasudov i pokušava povezati slovensku narodnu grupu s nimškogovorećimi ljudi u Koruškoj. Točno zbog ovih razlogov su odlikovani s Europskom nagradom za narodnu kulturu.

Člani: Günter Weratschnig (1. tenor), Pepej Krop (1. tenor), Jokej Logar (2. tenor), Pavel Olip (2. tenor), Franc Opetnik (1. bas), Lenart Katz (1. bas), Sigi Kolter (2. bas), Branko Kolter (2. bas).

An einem sonnigen, kalten Wintertag des Jahres 1980 trafen sich ein paar Burschen aus der Gemeinde Neuhaus/Suha, um im Pfarrhof dieses kleinen zweisprachigen Dorfes ein Lied für das nahende Dreikönigsfest einzustudieren. Aus dieser Gruppe von jungen Männern formte sich sehr bald das Oktet Suha, das mittlerweile auf eine 30-jährige, äußerst erfolgreiche, abwechslungsreiche und spannende Kultur-arbeit blicken kann. Altes erhalten und Neues erproben, lautet das Motto des Oktet Suha. Ein sehr breites Repertoire, vom alten slowenischen Volkslied über Neubearbeitungen heimischer Lied- und Dichtkunst bis hin zu Bekanntem aus aller Welt, aber auch Engagement für vorurteilsfreie Zwei- und Mehrsprachigkeit, sowie eine Brückenfunktion zur deutschsprachigen Volksgruppe in Kärnten sind die Markenzeichen dieser acht Sänger, die 1997 genau aus diesen Gründen mit dem Europapreis für Volkskultur ausgezeichnet wurden.

Mitglieder: Günter Weratschnig (1. Tenor), Pepej Krop (2. Tenor), Jokej Logar (2. Tenor), Pavel Olip (2. Tenor), Franc Opetnik (1. Bass), Lenart Katz (1. Bass), Sigi Kolter (2. Bass), Branko Kolter (2. Bass).

Blue Danube Orkestar

The Blue Danube Orkestar je skupina mladih hrvatskih muzičarov iz austrijskoga i slovačkoga dijela Gradišća kao i iz Vojvodine. U ovom ansamblu se najdu instrumentalisti i pjevači, ki su poznati kao solisti ili svirači različnih drugih muzičkih formacijov i projektov. Muzika B.D.O.-a je rendezvous tradicionalnih i folklorističnih melodijov s flairom metropole na "lipom plavom Dunaju", ka je nastala životni centar ovih mladih muzičarov. Posebno za Hrvatski bal ih pratu njihove Družice, to su mlade pjevačice ke su isto kao svirači B.D.O.-a porijeklom iz svih krajev i kutov Panonije, od Novoga Sela prik Unde i Čakovca ča do Sarajeva.

Hinter dem Namen The Blue Danube Orkestar steht eine Gruppe junger kroatischer Musiker aus dem gesamten österreichischen und slowakischen Teil des Burgenlandes sowie aus der Vojvodina. In diesem Ensemble treffen sich Instrumentalisten und Sänger, bekannt aus mehreren anderen Formationen und Projekten. Die Musik des B.D.O. ist ein Rendezvous traditioneller und folkloristischer Melodien mit dem Flair der Metropole an der "schönen blauen Donau", die der Lebensmittelpunkt der jungen Musiker wurde. Eigens für den Kroatischen Ball werden sie von ihren Družice – Freundinnen – begleitet. Dies sind junge Sängerinnen, die ebenso wie die Tonkünstler des B.D.O aus allen Teilen und Ecken Pannoniens stammen, von Neudorf über das ungarische Und und Čakovec bis Sarajevo.

 

Divertimento Viennese

Ambiciozni muzičari različitih nacionalnosti su se našli 1998. ljeta u plodnom okruženju bečkoga muzičkoga žitka i utemeljili novi ansambl. Iz brojnih skupnih nastupov se je razvio sadašnji stilistično svisni i iskreni zvuk Divertimenta Viennese, orkestra ki se specijalizirao na repertoar kraja 19. i početka 20. stoljeća. S ovim programom ansambl nastupa i kao plesni orkestar, ali i koncertantno.

Divertimento Viennese se uz klasičnu bečku plesnu glazbu posvetio izvodjenju legendarnih hitov roaring 20's i swinging 30's, ke igraju isključivo u originalnom aranžmanu. Šarolik sastav omogućuje brzu transformaciju elegantnoga klasičnoga orkestra u ritmično-pulsirajući orkestar za tanac iz 30ih ljet. U ostalom ansambl pojačavaju jazz solisti, latinoamerička ritam sekcija kao i člani renomiranih simfonijskih orkestrov.

1998 fanden sich ambitionierte Musikerinnen unterschiedlichster Nationalitäten im fruchtbaren Umfeld des Wiener Musiklebens zu einem losen Ensemble zusammen. Durch zahlreiche gemeinsame Auftritte entwickelte sich daraus der heutige, stilbewusste und satte Klangkörper des Divertimento Viennese - ein Orchester, das sich der Musik des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts verschrieben hat. Das Ensemble tritt mit diesem Repertoire sowohl als Tanzorchester als auch konzertant auf.

Das Divertimento Viennese hat sich neben der klassischen Wiener Tanzmusik auf die legendären Hits der roaring 20‘s und swinging 30‘s spezialisiert und bringt diese ausschließlich in Originalarrangements zur Aufführung. Eine speziell auf das anspruchsvolle Repertoire abgestimmte Orchesterbesetzung ermöglicht die unmittelbare Verwandlung vom klassisch eleganten Ballorchester zum rhythmisch pulsierenden Tanzorchester der 30er Jahre. Die Besetzung mit Jazz-Solisten, einer lateinamerikanischen Rhythmusgruppe sowie Mitgliedern renommierter Symphonieorchester bürgt dabei für Qualität und klangliche Opulenz.

Kužiš stari moj

Prije svega 25 godina skupina golobradih mladića iz  Zagreba počela je svirati i pjevati. Odlučili smo oformiti glazbeni sastav koji bi objedinjavao zagrebačku i svehrvatsku glazbenu tradiciju. Nazvali smo se po legendarnom romanu Zvonimira Majdaka: Kužiš, stari moj, u kojem se se isprepliće zagrebačka stara tradicija s urbanim industrijskim vremenom. 

Pjesme izvodimo na tradicijskim hrvatskim instrumentima, a sve češće koristimo i suvremene instrumente. Više nismo mladići, zreli smo ljudi, bavimo se profesionalno glazbom, a prije nekoliko godina obogatili smo sastav jednom damom, postavši zanimljiviji i malko ljepši.

Sada nas je u sastavu osmoro, imamo široku lepezu instrumenata, te nekoliko multiinstrumentalista. I ranije smo svirali na Hrvatskom Balu u Beču, ove godine za Vas pripremamo još ljepši i bogatiji repertoar, te dovodimo po prvi put našu pjevačicu Jelenu.

Die Geschichte der Band Kužiš stari moj begann vor 25 Jahren in Zagreb mit dem Ziel der Zusammenführung der kroatischen Musiktradition mit dem Zagreber Musikstil. Der Bandname geht auf den berühmten gleichnamigen Roman von Zvonimir Majdak zurück, in dem die alte Tradition der Stadt Zagreb mit der Industrialisierung und Modernisierung verbunden wird.

Der Klang traditioneller sowie zeitgenössischer Instrumente charakterisiert die Band Kužiš stari moj, die seit einigen Jahren auch von einer Sängerin unterstützt wird. Mittlerweile besteht die Gruppe aus acht Mitgliedern, darunter einige sog. "Multi-Instrumentalisten". Ein breites und besonders schönes Repertoire sowie der erste Auftritt der Sängerin Jelena am Kroatenball in Wien sind besondere Highlights in diesem Jahr.

Daj šta daš

Seit 2010 spielt sich die Gruppe Daj šta daš in die Herzen ihrer großen Fangemeinde. Neben (Neu-)Interpretationen traditioneller kroatischer Lieder sind dem Gründer der Gruppe, Karlo Orlic, auch Eigenkompositionen wichtig. Mit dem Lied "Sjeti ti se nočas mene" konnte Daj šta daš 2017 den ersten Platz bei einem Musikwettbewerb gewinnen.

Die Gruppe verschönert vor allem Taufen, Hochzeiten sowie Geburtstage und ist ein großartiges Beispiel für gelebtes und funktionierendes multikulturelles Miteinander. Die Mitglider sind aus Kroatien, Bosnien und Herzegovina, Serbien und der Slowakei, der musikalische Reichtum der Regionen (Medjimurje, Zagorje, Prigorje, Moslavina, Istra, Dalmatien, Baranje, Lika, Slavonien etc.) zeichnet das Repertoire aus.

Muzički sastav Daj šta daš svira već od 2010. godine i oduševljuje velik broj svojih navijača. Uz (novo-)interpretiranje tradicionalnih hrvatskih pjesama, osnivaču ove grupe Karlu Orliću, posebno su važne i vlastite kompozicije. S pjesmom „Sjeti se ti noćas mene“ u 2017. godini Daj šta daš osvojio je prvo mjesto pri muzičkom natjecanju u Hrvatskoj.


Daj šta daš uljepšava prije svega krštenja, svadbe, kao i rođendanska slavlja te je odličan primjer kako se može živjeti i kako može funkcionrati  multikulturna zajednica. Članovi dolaze iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovačke,a repertoar ovoga sastava odlikuje muzičko bogatstvo različitih regija u Hrvatskoj (Međimurje, Zagorje, Prigorje, Moslavina, Istra, Dalmacija, Baranja, Lika, Slavonija i drugi).

Tamburaški orkestar i zbor Frakanava

1988. ljeta je utemeljio Joško Weidinger frakanavski zbor pod imenom «Mišani zbor Frakanava» za Frakanavce, ki rado skupa jaču. 1990. ljeta je odlučilo  predsjedničtvo, da ćedu se kupiti nošnje. Prvi nastupi zbora su bili zvećega u Frakanavi. 1995. ljeta je došlo do muzikalnoga proširenja zbora, osnovanjem i utemeljenjem tamburaškoga društva. Najvažniji cilji frakanavskoga zbora i tamburice su obdržanje narodnih jačak Gradišćanskih Hrvatov, gajenje običajev i lipoga hrvatskoga materinskoga jezika.

Repertoar društva je vrlo opširan: zbor jači uz pratnju tamburašev narodne jačke Gradišćanskih Hrvatov, narodne jačke i šlagere iz Hrvatske, poznatu filmsku muziku i neke klasične kusiće. Nadalje imamo u repertoaru nekoliko božićne i crikvene jačke.

Društvo danas ima 36 članov, i to 18 tamburašev i 18 jačkaric i jačkarov. Od 2010. ljeta je Stjepan Fortuna iz Križevca muzikalni peljač društva. Do sada smo imali puno nastupov širom cijeloga Gradišća i cijele Austrije. Jedan od najvećih nastupov za društvo je bio 2010. ljeta u Osijeku pri međunarodnom tamburaškom festivalu glazbe Hrvatske.

Der Chor Frankenau wurde im Jahre 1988 von Josef Weidinger unter dem Namen „Mišani zbor Frakanava“ gegründet. Vorrangiges Ziel des Gründers war, Frankenauern, die gerne miteinander singen, diese Möglichkeit zu bieten. 1990 kam es zur Anschaffung der ersten Tracht. 1995 wurde die Tamburizzagruppe gegründet. Das wichtigste Ziel des Vereines ist die Erhaltung des Liedgutes der Burgenlandkroaten, das Pflegen der Bräuche und der Erhalt der  kroatischen Muttersprache.

Das Repertoire des Chores und der Tamburica ist breit gefächert: neben vielen Volksliedern der Burgenlandkroaten, umfasst es auch Volkslieder und Schlager aus Kroatien, bekannte Filmmusik und zahlreiche anspruchsvolle klassische Stücke. Weiters befinden sich in unserem Repertoire zahlreiche Weihnachtslieder aus der ganzen Welt und einige Kirchenlieder.

Der Verein besteht heute aus 36 Mitgliedern mit 18 Tamburizzaspielern und 18 Sängern. Seit 2010 wird der Chor und die Tamburizza Frankenau von Stjepan Fortuna aus Kroatien geleitet, der gemeinsam mit den Mitgliedern versucht, auch den Deutschsprachigen die Türen zur Tamburizzamusik zu öffnen. Neben zahlreichen Auftritten im Burgenland und ganz Österreich, sind wir besonders stolz darauf, dass wir 2010 beim internationalen Tamburizza-festival in Osijek teilnehmen durften.

Dixieland Band Bjelovar

Dixieland Bjelovar copy

Dixieland Band "Bjelovar", djeluje preko 30 godina. Na repertoaru ima originalne dixieland skladbe i evergrine, te popularne hrvatske šlagere i narodne pjesme. Članovi benda su Boris Beketić - klarinet, Slavko Smoljan - trompeta, Zlatko Strčić - trombon, Ivan Mihajlović - klavijature, Darko Žalac - gitara, Mario Mikor - bas, Tihomir Vondra - udaraljke i Vokalni solist - Stjepan Fortuna

Die Dixieland Band "Bjelovar" besteht schon seit über 30 Jahren. Das Repertoire ist vielfältig und reicht von traditionellen Dixieland Musikstücken und Evergreens bis zu Volksliedern und kroatischen Schlagern. Die Mitglieder der Band sind Boris Beketić an der Klarinette, Slavko Smoljan an der Trompete, Zlatko Strčić an der Posaune, Ivan Mihajlović an der Klaviatur, Darko Žalac an der Gitarre, Mario Mikor am Bass, Tihomir Vondra am Schlagyeug und dem Sänger Stjepan Fortuna.

Pax

PAX – to nije samo latinska rič za „mir“, nego je i sinonim za prvorazrednu hrvatsku zabavnu muziku u Gradišću, ku sviraju člani ovoga pop-sastava sada jur 40 ljet po cijelom Gradišću, u Beču i svi krajina gradišćanskih Hrvatov s ovkraj i onkraj granice, u Hrvatskoj, u Kanadi i u SAD. U svi ovi ljeti su PAXI imali stotine nastupov, izdali nekoliko singlic, 2 LP-ploče i 2 CD-jke.

 

Četiri osnivači PAXov – Feri Fellinger, Franc Jambrić, Franc Kröpfl i Berti Kuzmić – i po ovi mnogi ljeti još svenek skupa zabavljaju publiku pri različni ljetni fešta, festivali, bali i privatni svečanosti. PAXE od 2017. ljeta pojačava nova pjevačica Marija Alač svojim predivnim glasom i repertoarom iz različnih muzičkih žanrov.

PAX - das ist nicht nur die lateinische Bezeichnung für „Frieden“, sondern auch das Synonym für erstklassige kroatische Unterhaltungsmusik im Burgenland. Die vier Gründungsmitglieder von PAX musizieren gemeinsam schon seit fast 40 Jahren und tun dies noch immer in guter Freundschaft und mit großer Leidenschaft. Gesanglich wird die Gruppe seit 2017 von der ausgezeichneten Marija Alač, die in vielen musikalischen Genres beheimatet ist, unterstützt.

Wie in den vielen Jahren davor sind PAX auch heuer ein essentieller Bestandteil des musikalischen Programmes und damit ein Garant für einen festlichen und unterhaltsamen Ballabend.

Bališ

Dokle se koruško-slovenska formacija Bališ, po utemeljenju pred 16imi ljeti, još uvijek oslanjala na čvrste glazbene temelje rock tradicije 70-ih ljeti, dominiraju  u sadašnjosti emocionalne vibracije u nekom zvučnom doživljaju, ki se ne more točno ograničiti. Isključivo vlašće kompozicijie u retro-emo-rock stilu se u eksperimentalnom zahadjanju križaju s muzičkimi strukturami gospel i blues glazbe. Bališ piše svoje jačke za glavu i srce, bez da se zgublja u cjelovitoj kaši široke mase!

Člani: Daniel Stern (gitara), Izi Stern (bas), Marko Stern (bubanj), Norbert Lipusch (pjevač) i Rudi Karall (gitara)

Während die Kärnter-Slowenische Band Bališ nach seiner Gründung vor 16 Jahren noch auf das solide, mit starker Rhythmik durchzogene musikalische Fundament der Rocktradition der siebziger Jahre setzte, dominieren die Gegenwart emotionale Schwingungen in einer Art Klangerlebnis, das nicht eingrenzbar ist. Ausschließlich Eigenkompositionen im Retro-Emo-Rock Stil werden im experimentellen Umgang mit der Musik- und Songstruktur auch von Gospel und Blues beeinflusst. Bališ macht Musik für Kopf und Herz, ohne im Einheitsbrei der Masse untergehen zu wollen!

Mitglieder: Daniel Stern (Gitarre), Izi Stern (Bass), Marko Stern (Schlagzeug), Norbert Lipusch (Gesang) und Rudi Karall (Gitarre)

Podjunski Trio

Od 1994. ljeta Berti Lipuš i Štefan Peljak jur kao duo igraju pri manji fešta. U 1995. ljetu im se priključi basist Albert Krop. Od tada se nazivaju imenom Podjunski Trio i kao takov su igrali  jur već od 300 nastupov u Nimškoj, Sloveniji i pred svim u svojoj domovini Koruškoj. Pratili su Oktet Suha u Australiju (1999.), Švedsku (2005.), Argentinu (2009.) kao i u SAD i Kanadu (2013.). Po neočekivani razvitki su Jože Šumah i Aljaž Gradišnik nastali novi člani sastava. Zbog velike popularnosti njeve narodne glazbe, ku predstavljaju i s gostujućimi jačkari, su hobi muzičari snimili 19 jačak na CD-u.  

Seit 1994 spielten Bertl Lipusch und Štefan Petjak als Duo bei kleineren Festen. 1995 schloss sich ihnen der Bassist Albert Krop an. Seither nennen sie sich Jauntaltrio und hatten schon über 300 Auftritte in Deutschland, Slowenien und vor allem in ihrer Heimat Kärnten. Sie haben das Oktet Suha 1999 nach Australien, 2005 nach Schweden, 2009 nach Argentinien und 2013 in die USA und Kanada begleitet. Nach einem Schicksalsschlag wurden Jože Šumah und Aljaž Gradišnik Teil des Trios. Aufgrund der Beliebtheit ihrer volkstümlichen Musik mit zeitweiligen Gastsängern, haben die Hobbymusiker 19 Lieder auf die CD "Jauntaler Klänge" aufgenommen.

Kolo Slavuj

Nadregionalni folklorni ansambl gradišćanskih Hrvatov Kolo Slavuj iz Beča će predstaviti koreografiju tancev moliških Hrvatov u Italiji  - Igramo na našo , kandzune oš bale do Kroati u Molise. Tradicijska i narodna kultura moliških Hrvatov je kao kod svih manjin usko povezana s regionalnom kulturom toga kraja. Pred svim tanci stoju u tradiciji južne Italije.

Kvadrilja je tanac ki se onde čuda puti spontano tanca na različni fešta. Posebnost ovoga tanca je da se plesne figure kumanivaju (komandiraju). Oni ke kumaniva quadrigliu"(peljač kvadrilje) uzviče plesačke figure na stari tradicionalni način na franscuskom jeziku  i južnotalijanskom dialektu.

Spallata je tipčni tanac iz nekih regijov centralno-južne Italije, osebito iz krajin Molise, Abruzzo i Campania. Spallata se je pred svim tancala na veselju. Karakteristično za ov tanac je udaranje kuka u kuk ili ramena u rame. Tarantella se tanca po cijeloj južnoj Italiji. Odvisno od regije se more ov tanac viditi u mnogobrojni varijacija. U Molisu je Tarantella i nazvana Saltarello (od saltare = skakati). Tancajući divojka i junak zavodu jedan drugoga, s posebnimi koraki i gestami.

Die Mitternachtseinlage wird vom überregionalen Folkloreensemble der Burgenländischen Kroaten Kolo Slavuj gestaltet, das seine neue, den Kroaten aus Molise gewidmete Choreographie Igramo na našo - Kandzune oš bale do Kroati u Molise zeigen wird. Wie bei allen Minderheiten hat sich auch bei den Molise-Kroaten im Laufe der Jahrhunderte eine Art Regionalkultur entwickelt, wobei vor allem die Tänze in der Tradition Süditaliens stehen.

Die Quadrille wird oft bei verschiedenen Festen getanzt. Eine Besonderheit dabei ist, dass es Komandos für die einzelnen Tanzfiguren gibt, d.h. dass sie angesagt werden. Die Komandos des Leiters derQuadrille sind in französischer Sprache im süditalienischen Dialekt.

Der Spallato ist ein typischer Tanz für die Regionen Mittel- und Süditaliens, besonders auch in den Regionen Molise, Abruzzo und Campania. Der Spallato wurde vor allem bei Hochzeiten getanzt. Charakteristisch für diesen Tanz sind die Schläge Hüfte auf Hüfte und Schulter auf Schulter. Die Tarantella findet man in ganz Süditalien, allerdings in vielen unterschiedlichen Varianten. In Molise wird dieser Tanz auch Salatrello genannt, (saltare = hüpfen). Mädchen und Burschen verführen einander mit besonderen Schritten und Gesten.

DJ OLINCLUSIVE

Plesače i plesačice na Hrvatskom balu ne samo čeka klasična balska muzika i hrvatske melodije uživo, nego i fini zvuki vinilskih pločov: U Bijoux-Baru nas jur duga ljeta podupira čuveni bečanski DJ Olinclusive i je tim postao sastavni dio balskoga programa. Najradnje svojoj publiki zagrija uz Hip-Hop, Old i New School, ali čudakrat se čuju i zvuki Funka, Soula, R’n’B pa i elektronsku glazbu pa Dubstep.

Beim Kroatischen Ball erwartet die tanzbegeisterten Besucher und Besucherinnen nicht nur klassische Ballmusik und kroatische Hits, sondern auch feinster Vinyl-Sound: Hinter den Turntables in der Bijoux-Bar steht nun schon einige Jahre der Wiener DJ Olinclusive. Die Soundselection des DJs und Produzenten umfasst Old bis New School, mit Einflüssen von Soul, Funk, Smooth Jazz, HipHop, R’n’B, Electronic, G-Funk und Dubstep. 

KroaTarantata

KroaTarantata je mladi muzički sastav iz Mundimitra / Montemitro u regiji Molise na jugu Italije. Mundimitar je jedno od trih sel u ki se danas još govori hrvatski. Ovu staru, pomalo ugroženu varijantu hrvatskoga jezika, ku domaći zovu na-našo, gaju ovi mladi muzičari i tancoši govoreći, jačeći i tancajući. KroaTarantata igra novo aranžirane tradicionalne melodije kao i vlašće kompozicije u tipično južnotalijanskom stilu.

Ov vrlo zanimljivi muzički sastav mladih moliških Hrvatov i Hrvatic u medjuvrimenu sliši med arivirane izvodjače na ovom našem balu i su svaki put bili velika i visoko cijenjena atrakcija kod svih gostov bala. Nastupom grupe KroaTarantata željimo ujedno pokazati našu usku i plodnu suradnju med hrvatskom narodnom manjinom u Austriji i Italiji.

KroaTarantata ist eine junge Musikgruppe aus Mundimitar / Montemitro, einem kleinen Dorf in der süditalienischen Region Molise. Mundimitar ist eines von drei Dörfern in welchen man heute noch Kroatisch spricht. Diese alte Form der kroatischen Sprache, welche die Einheimischen na-našo ("auf unsrig") nennen, ist mittlerweile vom Aussterben bedroht. Die jungen Musiker, Musikerinnen und Tänzerinnen, im Alter von 7 bis 24 Jahren, versuchen eben dies zu verhindern, indem sie ihre Sprache, ihr Liedgut und ihre traditionellen Tänze pflegen. 

 

KroaTarantata spielt, singt und tanzt zu neu bearbeiteten traditionellen Melodien ebenso wie zu Eigenkompositionen in typisch süditalienischem Stile. Mit dem Auftritt der jungen Musikgruppe KroaTarantata wollen wir auch auf die gute und auch fruchtbare Zusammenarbeit der kroatischen Volksgruppe  in Ö­sterreich und Italien hinweisen. 

bottom of page